Skip to main content

Kategori - Malprodukter

Et malprodukt er et produkt som har en mal som en bakgrunnsfil for produktet. Produktet kan være enkelt eller flersidig. Et malprodukt kan inneholde variabler som brukeren må fylle ut før produktet bestilles.