Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noPris og bestilling!{IMAGE-LINK+spesialprodukt-prisogbestilling}!

*Skjul/fjern priser*
Valg som styrer om priser skal skjules/fjernes.

*Baser prisberegning på det totale antall av samme produkt*
Valg som styrer om prisberegningen skal beregnes ut i fra det totale antallet bestilte eksemplarer av produktet. For at dette skal fungere må det også registreres et eksternt varenummer.

*Vis enhetspris*
Valg som styrer om enhetspris skal vises til bruker.

*Excelfil for prisberegning*
Felt for registrering av prisfilen som skal brukes for utregning av pris for produktet. Prisfilen kan ligge i brukerens-, avdelingens-, firmaets-, kategoriens- eller globalt filbibliotek. Det er også i denne rekkefølgen det sjekkes for prisfiler. Denne måten å beregne pris på tar ikke hensyn til produktvalg og antall sider i produktet, kun antall eksemplarer. Excel filen skal inneholde en kolonne som heter “quantity” og en som heter “price”. Veiledning for oppbygging av denne type prisfiler finnes i kapittelet "Oppbygging av prisfil for malprodukter":{TOPIC-LINK+oppbygging-av-prisfil-for-malprodukter}

*Oppstartskostnad*
Felt for registrering av oppstartskostnad for produktet.

*Handling-gebyr*
Felt for registrering av handling-gebyr for produktet.

*MVA%*
Felt for registrering av MVA/moms sats i prosent. Standardverdi er -1,00, det vil si at det er MVA/moms satsen som er registrert i konfigurasjonen som benyttes.

*Prispåslag/faktor for produksjonsvalg*
Felt for registrering av prispåslaget som prisen de forskjellige produksjonsvalgene skal multipliseres med.

*Grensebeløp for tilbudsmulighet*
Felt for registrering av minimumspris for å kunne generere et tilbud. Standardverdien -1,00 betyr at et ikke er noen grense.

*Prisbeskrivelse/betingelser*
Felt for registrering av prisbeskrivelse og/eller eller eventuelle prisbetingelser.

*Leveranseinformasjon/betingelser*
Felt for registrering av leveransesnformasjon og/eller eventuelle leveringsbetingelser.

*Erstatt evt. system-prisinfo*
Felt som syter om eventuell systemprisinformasjon skal erstattes.

Tags:
Innholdsfortegnelse