Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

no3.17.0526Kunderapport fra admin inneholder nå LastLogin og LastActiveLogin
– «LastLogin» er når siste registrerte login på bruker ble gjort (gjelder da kun for logins etter ny release er lagt inn)
– «LastActiveLogin» er når siste registrerte AKTIVE login. Dvs at den blir tømt når/hvis bruker logger seg ut

____________________________________________________________________________________________

Customer report from admin now contains LastLogin and LastActiveLogin
– "LastLogin" is when the last logged in user login was made (apply only for logins after new release has been entered)
– "LastActiveLogin" is when the last registered ACTIVE login. That is, it will be emptied when / if user logs out

Innholdsfortegnelse