Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

enAdd new category!(right){IMAGE-LINK+addcategory-en}!You add a new category by clicking "+ Add New Category".

*Categories have several setting sections:*
* Category seettings*
* Category administration*
* Presentation*
* Workflow / Production*
* Company access*
* Category file library*Opprette kategori!(right){IMAGE-LINK+addcategory}! Klikk på ”+ Legg til kategori” for å opprette en ny kategori.

*En kategori har flere instillingsseksjoner:*
"* Kategoriegenskaper":{TOPIC-LINK+kategoriegenskaper}
"* Presentasjon":{TOPIC-LINK+presentasjon}
"* Kategoriadministrasjon":{TOPIC-LINK+kategoriadministrasjon}
"* Arbeidsflyt/Produksjon":{TOPIC-LINK+arbeidsflyt-produksjon}
"* Firmatilgang":{TOPIC-LINK+firmatilgang}
"* Kategoriens filbibliotek":{TOPIC-LINK+kategoriens-filbibliotek}

Tags:
Innholdsfortegnelse