Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noMail sendt ved statusendringI ImpleoWeb er det mulig å legge til variabler for utsendelse av mailer ved statusendring i Workflow Clienten.

Disse variablene kan brukes:
$contactperson$
$ordercompany$
$orderid$
$ordernumber$
$orderref$
$product$
$deliverymethod$
$deliverycompany$
$deliverycontact$
$deliverylocation$
$deliveryadr$
$deliveryadr1$
$deliveryadr2$
$deliverypostcode$
$deliverypostplace$
$deliverycountry$

$producercompany$
$producercompanyphone$
$producercompanyemail$
$producerdepartment$
$producerdepartmentphone$
$producerdepartmentemail$
$producername$
$ident$
$prodalias$
$nowdate$
$nowtime$

Tags:
Innholdsfortegnelse