Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noRelaterte produkter / Tilleggskategorier!{IMAGE-LINK+spesialprodukt-relaterteprodukter}!

Relaterte produkter gjør det mulig å gjøre brukeren oppmerksom på andre produkter som har en tilknyttning til produktet brukeren ser på. Det er ingen grense for hvor mange relaterte produkt et produkt kan ha.

*Overskrift for relaterte produkter*
Felt for registrering av overskriften for relaterte produkter. Overskriften kan være på 250 tegn.

*Legg til relatert produkt*
Søkefelt for å legge til et relatert produkt. Søk opp produktet som skal kobles opp som et relatert produkt og klikk på ”Legg til” knappen.

*Eksisterende relaterte produkter*
Eksisterende relaterte produkter viser en liste over de produktene som er koblet mot dette produktet.

!{IMAGE-LINK+spesialprodukt-relaterteproduktereksisterende}!

Klikk på slett ikonet for å fjerne relasjonen til et produkt.

*Legg til i ekstra kategorier*
Søkefelt for å publisere produktet i andre kategorier. Søk opp tilleggskategorien produktet skal publiseres i og klikk på "Legg til" knappen.

*Eksisterende ekstra kategorier*
Eksisterende ekstra kategorier viser en liste over de kategoriene produktet er publisert i.

!{IMAGE-LINK+spesialprodukt-relaterteprodukterekstrakategori}!

Klikk på slett ikonet for å fjerne publiseringen i en ekstra kategori.

Tags:
Innholdsfortegnelse