Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

no3.17.1120*For åpen pålogging*
Filen skal hete "globalheader.txt"
Kan legges i globalt filbibliotek, vil da gjelde for alle skins.
Det kan også legges kun i det skinnet som det gjelder for.
Den gjør at linken du legger inn der vil logge seg rett på løsningen.

!{IMAGE-LINK+ef45833eb96c99955147b9449e57896e}!

*Lese arabiske eller kinesiske tegn*
Gjør det mulig å lese inn filer fra firmaets eller avdelingens filbilbiotek.
readcompanyfile eller readdepartementfile som ekstern datakobling for å definere filnavnet du ønsker å lese inn.

For eksempel hvis du har et arabisk firmanavn som skal ha en default verdi, så setter du følgende:

readcompanyfile
"companyAdr.txt"

Innholdsfortegnelse