Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

no3.17.1108*Bugfix:*
For spesialprodukter som har intervaller på antall definert ble ikke feil antall i forhold til dette intervallet automatisk korrigert. Rettet.
Totalsum ble vist i ordrebekreftelse og på min profil/ordrehistorikk selv om kategorien for de bestilte produktene var satt til å skjule priser. Dette er nå rettet.

Ny funksjon i mediearkiv (vanlig brukergrensesnitt)
Muligheten for å laste opp en bilde på forsiden av mediearkivet.
– I skinnet legges mediafront.jpg

Nye funksjoner gjelder responsive engine, dersom det ikke er annet oppgitt.
*Endringer / nytt:*
Har man definert antallsbeskrivelse, så ble denne tidligere vist kun som tooltip, nå blir den også vist bak selve ledeteksten
Leveransealternativ/ønsket leveringsdato er nå plassert under eventuell leveringsadresser
Mailfiler for polsk språk er nå lagt til som standard

Kunde-/prosjektansvarligmail er nå også mulig å få i responsive-look, med samme generelle oppsett som ordrebekreftelsen. Filnavn er r_notif_projmgr.html (se lengst ned for link)
Mulighet for å endre styles for responsive-mails (CommonMailStyles.txt – vedlagt). Denne skal da ligge i skin-mappen for å overstyre det som er standard.

Trykk "her":{DOCUMENT-LINK+commonmailstyles}
for filen til å kunne endre styles på responsive mails
Trykk "her":{DOCUMENT-LINK+r-notif-projmgr} for kunde-/prosjektansvarlig mail

Innholdsfortegnelse