Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noSpråkSpråkfilene til Impleo ligger tilgjengelig for redigering.

Standard er følgende språk støttet
* Norsk
* Dansk
* Svensk
* Tysk
* Engelsk (US)
* Engelsk (GB)
* Polsk

*Redigere språkfiler*
Filene ligger som redigerbare XML-filer, og inneholder beskrivelser for hver tekststreng. Ved redigering, fjernes de ID'er som ikke skal redigeres og kun de redigerte ID'ene legges opp igjen i systemet.
Det er to nivåer for plassering av språkfilene

# Skin
Skin-mappen sjekkes først og viser evt. endrede IDer. Dette brukes dersom en redigering av tekst kun skal gjelde én spesifikk kunde eller en gruppe kunder som benytter samme skin. Filen legges i rotmappen i skin.
# Globalt filbibliotek
Globalt filbibliotek vil gjelde for alle kunder i systemet, som ikke har overskrivende IDer i skin-mappen de er knyttet mot.

Tags:
Innholdsfortegnelse