Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noArbeidsflyt / Produksjon!(right){IMAGE-LINK+arbeidsflyt-produksjon}! *Standard produksjonsansvarlig*
Felt for registreringing av standard produksjonsansvarlig for produktene i denne kategorien. Nedtrekksmenyen viser en liste over alle brukere som har rettigheten ”Produksjonsrolle”.
*Standard produksjonsvarsel*
Felt for registrering av standard produksjonsvarsel for produktene i denne kategorien. Impleo Web leveres med tre forskjellige produksjonsvarsler:
* Standard m/korrektur
* Standard u/korrektur
* Custom product
Standard m/korrektur og Standard u/korrektur skal brukes på malbaserte produkter, forskjellen på de to produksjonsvarslene er om korrektur vedlegges i e-posten som genereres av systemet.
Custom product produksjonsvarselet skal brukes på spesialprodukter.
*Erstatt eksisterende*
Ved å klikke på "Erstatt eksisterende" knappen vil eksisterende produksjonsansvarlig og produksjonsvarsel på alle produktene i kategorien erstattes med det som er valgt i "Produksjonsansvarlig" og "Produksjonsvarsel"

Innholdsfortegnelse