Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noPresentasjonPresentasjon inneholder instilinger og valg for hvordan produktet skal vises og ”oppføre” seg for kunden

!{IMAGE-LINK+produktpresentasjon}!

*Gi automatik fokus til felt ved feil data*
Valg som styrer om en variabel i produktet automatisk skal bli gitt fokus hvis feltet ikke blir utfylt, feltet fylles ut med feil type data eller feltet fylles ut med data i feil format.

*Skjul produktet*
Valg om styrer om produktet skal være synlig for bruker eller ikke.

*Tvungen utfylling av produktet*
Valg som syter om produktet skal utfylles før det er mulig å bestille produktet.

*Skru av mulighet for å tilpasse produktet*
Valg som styrer om det skal være mulig å tilpasse produktet eller ikke. Når dette valget er skurdd på vil bestillingsprossessen hoppe over tilpassingsvisningen for bruker. Dette valget skrues om regel på for produkter som ligger i en kategori hvor visningen er satt til ”Kompakt / Webshop” eller ”Kompakt/Downlod”

*Tillat lagre data*
Valg som styrer om bruker skal få lov til å lagre data, og hente disse opp igjen en annen gang brukeren logger inn. Dataene blir lagret i ”Min profil”

*Fjern ”les korrektur”*
Valg som styrer om ”les korrektur” knappen skal vises.

*Vis ”les korrektur” også i liste-/webshopvisning*
Valg om styrer om ”les korrektur” kanppen også skal vises i liste-/webshopvisning. ”Les korrektur” knappen vil vises under ”legg i handlekurv” knappen.

*Utvid/vis alltid hjelpeteksten*
Valg som styer om hjelpeteksten skal utvides og vises for bruker. Standard oppsett i Impleo Web er at bruker må klikke på ”utvid hjelpetekst” ikonet for å få se hjelpeteksten, dette valget gjør at hjelpeteksten alltid vises for bruker.

*”Live Preview” er tilgjengelig for produktet*
Valg som styrer om ”Live Preview” skal være tilgjengelig for produktet. Når ”Live Preview” er aktivert vil produktet oppdateres etter hvert som brukeren fyller ut opplysninger i de variable feltene på produktet. For at ”Live Preview” skal fungere for en bruker må brukeren ha rettighet til at ”Live Preview” skal vises. Hvis ”Live Preview” ikke er aktivert på produktet må brukern klikke på ”Oppdater” knappen for at forhåndsvisningen av produktet skal oppdateres.

*Hjelpetekst*
Felt for registrering av produktets hjelpetekst. Hjelpetekst vises på tilpassnings siden for produktet. Hjelpeteksten er ment for å gi bruker en forklaring på hvordan produktet skal utfylles. Feltet aksepterer html koder.

*Illustrasjons/bilde for produkt (liten)*
Felt som viser produktets illustrasjon eller produkt bilde. Illustrasjon/bilde må være 250 piksler bred og 150 piksler høy. Hvis det ikke lastes opp noen illustrasjon eller bildet vil standard illustrasjonen brukes.

*Last opp ny illustrasjon*
Felt for opplasting av liten illustrasjon/bilde. Opplasting gjøres ved å klikke på ”Last opp fil” knappen og velge filen som skal lastes opp eller ved å dra filen som skal lastes opp til ”Last opp fil”.

*Illustrasjon/bilde for produkt (stor)*
Felt som viser produktets illustrasjon/bilde som vises ved ”mouse over” den lille illustrasjonen eller bildet. Hvis det ikke lastes opp en stor illustrasjon vil det ikke vises ved ”mouse over”. Det er ingen størrelses begrensning for stor illustrasjon.

*Nyhetstekst / fritekst*
Felt for registrering av nyhetstekst /fritekst for kategorien. Teksten kan formateres ved bruk av html og stiles med css. Teksten kan brukes til å presentere nyhetstekst eller annen informasjon til brukeren. Nyhetsteksten vises for brukeren i et hvit felt under produktnavnet.

Det er mulig å legge til bilder i dette feltet. Det må lages en vanlig html kode for bilde visning for å vise et bilde. Bildene kan ligge i kundens-, avdelingens-, brukerens-, kategoriens, eller det globale filbibliotek.

|Bibliotek | Kode |
|Kundens filbibliotek | @@ |
|Avdelingens filbibliotek | @@ |
|Brukerens filbibliotek | @@ |
|Kategoriens filbibliotek | @@ |
|Globalt filbibliotek | @@ |

ID Byttes ut med id til kunde, avdeling og bruker.
Filnavn byttes ut med navnet på bildet du vil vise.

p(banner tip). Nyhetstekst trenger ikke nødvendigvis være en tekst knyttet til produktet. Det kan liksågodt være en tekst som informerer om en pågående kampanje e.l.

Tags:
Innholdsfortegnelse