Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

no3.17.0802*Ny funksjoner:*
* Type variabel: lagt til globalt filbibliotek

!{IMAGE-LINK+global}!

* Hente "random"- tall. Kan for eksempel brukes for å hente inn vilkårlig bakside til et visittkort for eksempel.

* Mulighet 1. Ved å benytte postconcat "baksidebilde_$Impleo_Randomtall$.pdf"

!{IMAGE-LINK+screenshot-95}!

* Mulighet 2. ved å benytte standardverdi "random" i kombinasjon med startpattern på datakoblinger for å hente ut hensiktsmessige bildene/pdf.

!{IMAGE-LINK+random}!

______________________________________________________________________________

*New functions:*

* Type of variable: Imagelist from global file library

* Retrieve "random" numbers. It can be used to get random images for a product.
* option 1. Use of datasource: postconcat "LastpageImage_ $ Impleo_Randomnumber$ .pdf"
* Option 2. By using the default value "random" in combination with "startpattern" in data source to extract the correct images / pdf.

Innholdsfortegnelse