Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noProduksjons- og produktvalg!(right){IMAGE-LINK+spesialprodukt-produksjonsogpoduktvalg}!

*Eksisterende produksjons-/produktvalg*
Viser en oversikt over antall produksjons- og produktvalg

Klikk på knappen "Rediger produktvalg" for å opprette, legge til, endre eller slette produksjons- og produktvalg. Produkttyper og produktvalg er globalt tilgjengelig for alle spesialprodukter, men for å komme til oversikten over alle produkttyper og produktvalg må man gå igjennom et spesialprodukt.

Ved å kolbe priser til de forskjellige produktvalgene, får man en pris på produktet som tar hensyn til sideantallet i produktet når prisen beregnes. Alle prisopplysninger legges inn i en excel fil som skal hete “price_customprod.xls/xlsx”. Filen lastes opp til brukerens -, avdelingens -, firmaet -, kategoriens -, eller globalt filbibliotek. Impleo Web søker etter filer i denne rekkefølgen, og det er den filen som finnes først som brukes..

Filen kan inneholde prisen på flere produksjons og produktvalg. Filen bygges opp ved å lage forskjellige arkfaner i excel som du kan navngi slik du ønsker, f.eks varenummer eller varenavn. De forskjellige arkfanene du lager skal inneholde en kolonne med “quantity” og en med “price”. Prisen som registreres i ”price” kolonnen skal alltid være prisen for ett eksemplar.

!{IMAGE-LINK+spesialprodukter-prisfil}!

Koblingen mot disse prisene gjøres på “produskjons og produktvalg. !(right){IMAGE-LINK+spesialprodukt-produksjonsogpoduktvalg}!

Etter å ha klikket på knappen “produktvalg” åpnes dette vinduet.
Dersom det ikke koblet noen produkttyper til spesialproduktet, er dette vinduet tomt.

!{IMAGE-LINK+spesialprodukt-produktkoblinger-oversikt}!

Klikk på “Produkttyper” for å koble/definere produktvalgene du ønsker til spesialproduktet.
“Produkttyper” inneholder de forskjellige produktene. Eks. Produkttypen “Papir” inneholder de forskjellige
papirtypene dere trykker på (SRA3 – 300g, SRA3 160g osv)

For å legge til en ny “produkttype” kliker du på “+ Legg til produkttype”. !(right){IMAGE-LINK+spesialprodukter-produktkyper-oversikt}!
!{IMAGE-LINK+spesialprodukt-produkttyper}!

*ProduktTypeID*
Felt for produkttypens ID, dette feltet styres av systemet og fylles automatisk ut.

*Sorteringspri*
Felt for registrering av produkttypens sorterings prioritet. Sorteringen av proukttyper er stigende basert på registrert tall, har to eller flere produkttyper lik sorteringspri sorteres de alfabetisk.

*Produkttypens navn*
Felt for registrering av produkttypens navn. Produkttypens navn brukes bare internt. Det som registreres i dette feltet vises til de som skal produsere produktet.

*Ledetekst*
Felt for registrering av proukttypens ledetekst, ledetekst er det som vises som navn på produkttypen til bruker.

*Valget er odre-identifikator*
Felt for registrering om produktet i denne produkttypen skal være en ordreidentifikator.

*Språkspesifike ledetekster*
Felt for registrering av ledetekster som brukes for brukere som har andre språkinnstillinger enn standard språkvalg for løsningen. Feltet fylles ut med koden for språk etterfulgt av ledeteksten.

Koden for de forskjellige språkene er:

|_. Kode |_. Språk |
| $$da_dk$$ | Dansk |
| $$de_de$$ | Tysk |
| $$en_gb$$ | Engelsk, britisk |
| $$en_us$$ | Engelsk, amerikansk |
| $$fi_fi$$ | Finsk |
| $$nb_no$$ | Norsk |
| $$pl_pl$$ | Polsk |
| $$sv_se$$ | Svensk |

For å legge til et produkt i produkttypen, navigerer du deg frem til ønsket produkttype, og klikker på “+ Legg til produkt”.

!{IMAGE-LINK+spesialprodukt-nyttprodukt}!

*ProduktID*
Felt for registrering av Produktets ID, dette feltet styres av systemet og fylles automatisk ut.

*Sorteringspri*
Felt for registrering av produktets sorterings prioritet. Sorteringen av produkter er stigende basert på registrert tall, har to eller flere produkter lik sorteringspri sorteres de alfabetisk.

*Eksternt varenr.*
Felt for registrering av eksternt varenummer. Eksternt varenummer er koblingen til price_costomprod filen. Impleo Web søker etter det som er registrert i "Eksternt varenr" i price_customprod for å finne riktig pris for produktet.

*Vekt (gram)*
Felt for registrering av produktets vekt i gram.

*Produktnavn (internt)*
Felt for registrering av produktets interne navn. Det som registreres i dette feltet vises til de som skal produsere produktet.

*Visningsnavn*
Felt for registrering av visningsnavn. Det som registreres i dette feltet er det som vises til bruker.
Det er viktig å merke seg at når man skal velge et visningsnavn så er det en fordel å tenke som en kunde. Kunden som skal bestille vet antageligvis ikke hva SRA3 – 160g bestrøket er.

*Filnavn for illustrasjon*
Felt for registrering av filnavn for for illustrasjon som vises i tillegg til produktnavnet.

*Språkspesifikke visningsnavn*
Felt for registrering av visningsnavn som brukes for brukere som har andre språkinnstillinger enn standard språkvalg for løsningen. Feltet fylles ut med koden for språk etterfulgt av visningsnavnet.

Koden for de forskjellige språkene er:

|_. Kode |_. Språk |
| $$da_dk$$ | Dansk |
| $$de_de$$ | Tysk |
| $$en_gb$$ | Engelsk, britisk |
| $$en_us$$ | Engelsk, amerikansk |
| $$fi_fi$$ | Finsk |
| $$nb_no$$ | Norsk |
| $$pl_pl$$ | Polsk |
| $$sv_se$$ | Svensk |

*Produktbeskrivelse*
Felt for registrering av en beskrivelse av produktet.

*Tilknyttet produkttype*
Felt som viser hvilken produkttype produktvalget er koblet til. Ønsker man å flytte produktet til en anne produkttype gjøres det ved å velge den produkttypen man vil flytte produkt til i denne dropdown menyen.

*Prinect ProductCode*
Felt for registrering av Prinect ProductCode. Dette krever en egen integrasjon.

*Aktiver generering av Impleo Fillpage*
Valg som styrer om det skal genereres flippage visning når dette produktvalget velges. Dette er en addon til standard løsning.

*Aktiver prøvetrykk/korrektur*
Valg som styrer om det skal produseres prøvetrykk/korrektur når dette produktvalget velges. Dette er en addon til standard løsning.

*Aktiver prisforespørsel*
Valg om styrer om prisforespørselfuksjonaliteten skal aktiveres når dette produktvalget velges. Dette er en addon til standard løsning.

*Aktiver designforespørsel*
Valg som styrer om designforespørselfunksjonaliteten skal aktiveres når dette produktvalget velges. Dette er en addon til standard løsning.

h3. Oversikt over normale valg
!{IMAGE-LINK+spesialprodukt-produktkoblinger-oversikt}!

*Produkttype*
Viser navnet på produkttypen.

*Produktvalg*
Viser navnet på produktetvalget.

*Synlig*
Avgjør om produktvalget skal være et synlig valg for brukeren eller ikke.

*Synlig ordrebekreftelse*
Avgjør om produktvalget skal være synlig i ordrebekreftelsen eller ikke.

*Valgt*
Avgjør om produktvalgetvalget skal være valgt i dropdown menyen når kunden kommer inn på produktet.

*Ant*
Her registreres faktoren som skal brukes for å beregne riktig pris i forhold til antall sider i
et opplastet dokument. Hvis det er lastet opp et hefte i størrelsen A4, og det printes på et SRA3 papir blir faktoren 0,25, da det er plass til fire A4 sider på et SRA3 ark når det printes tosidig.

*Ant.(vekt)*
Her registreres faktoren som skal brukes for å beregne riktig vekt i forhold til antall sider i et opplastet dokument.

*Fast ant*
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra et fast antall og ikke sideantallet. Fast ant kan f.eks brukes hvis det skal legges til et fast antall timer til prisen på produktet.

*Beregnes med totalt sideant.*
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra antall sider i opplastet dokument.

*Beregn med ant. fargesider.*
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra antall fargesider i opplastet dokument.
Dette valget er avhengig av at det er krysset av for "Detekter farge- og sorthvittsider" under innstillingene for "Arbeidsflyt/Produksjon":{TOPIC-LINK+spesialprodukt-arbeidsflyt-produksjon} for produktet.

*Beregn med ant SortHvittsider*
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra antall sort/hvitt sider i opplastet dokument.
Dette valget er avhengig av at det er krysset av for "Detekter farge- og sorthvittsider" under innstillingene for "Arbeidsflyt/Produksjon":{TOPIC-LINK+spesialprodukt-arbeidsflyt-produksjon} for produktet.

*Beregn med sidestørrelse*
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra sidestørrelsen i opplastet dokument.
Dette valget er avhengig av at det er krysset av for "Detekter fysiske dimensjoner/størrelse" under innstillingene for "Arbeidsflyt/Produksjon":{TOPIC-LINK+spesialprodukt-arbeidsflyt-produksjon} for produktet.

h3. Oversikt over avanserte valg.

Ved å huke av for "Vis avanserte valg" vil disse valgene vises i tillegg til de normale valgene.

!(zoom){IMAGE-LINK+spesialprodukt-oversikt-avansert}!

*Ugyldig*
Valg som styrer om et produktvalg skal være ugyldig, og dermed ikke valgbart i dropdown menyen. Dette kan f.eks være hvis det ønskes en blank verdi som gjør at kunden skal velge en verdi, men den blanke verdien skal ikke være valgbar.

*Er global faktor (antall)*
Valg som styrer om antallet for et produktvalg skal være en global faktor, og hensyntas som faktor for andre produktvalg når prisen regnes ut.
Dette brukes f.eks hvis du har et spesialprodukt hvor bruker kan velge størrelse inne på produktet (A3, A4, A5 osv). Er prisen oppgitt i A3 så blir antallet 1 for A3 valget, 0,5 for A4 valget og 0,25 for A5 valget.

*Bruk global faktor*
Valg som styrer om et produktvalg skal bruke global faktor når prisen regnes ut.

*Juster sideantall*
Verdi som styrer antall sider et produktvalg vil justere sideantallet i opplastet fil med.

*Avhengig av produkt*
Avgjør om valget skal være avhengig av et annet valg, i eksempelet så er det noen valg som er avhengig om det velges farge eller sorthvitt trykk.

*Sideantall over*
Verdi som styrer minste antall sider et spesialprodukt kan ha for at dette produktvalget skal være tilgjengelig. -1 er default verdi og produktvalget vil da ikke ha noen minimumsverdi.

*Sideantall under*
Verdi som styrer maks antall sider et spesialprodukt kan ha for at dette produktvalget skal være tilgjengelig. -1 er default verdi og produktvalget vil da ikke ha noen maksimumsverdi

*Totalt sideant over*
Verdi som styrer minste totale antall sider et spesialprodukt kan ha for at dette produktvalget skal være tilgjengelig. Sideantallet i opplastet fil multipliseres med antall eksemplarer -1 er default verdi og produktvalget vil da ikke ha noen minimumsverdi.

*Totalt sideant under*
Verdi som styrer maks antall sider totalt et spesialprodukt kan ha for at dette produktvalget skal være tilgjengelig. Sideantallet i opplastet fil multipliseres med antall eksemplarer -1 er default verdi og produktvalget vil da ikke ha noen maksimumsverdi

Tags:
Innholdsfortegnelse