Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noTilgangsrettigheterTillgangsrettigheter gis på firma-, gruppe-, avdeings- og/eller bruker nivå. Et produkt kan være koblet opp mot flere firmaer, grupper, avdelinger og brukere samtidig. På denne måten er det mulig at brukere i samme firma ikke har tilgang til de samme produktene. En markedsavdeling kan f.eks. ha tilgang på flere produkter enn en vanlig ansatt hos en kunde.

!{IMAGE-LINK+spesialprodukt-tilgangsrettigheter}!

*Gi firma tilgang*
Felt for registrering av hvilket firma som skal ha tilgang til produktet. Søk opp ønsket firma i ”Søk firma” søkefeltet, velg firmaet og klikk på ”Legg til” knappen under søkefeltet. Det er ikke nødvendig å lagre etter at et firma er gitt tilgang.

*Gi gruppe tilgang*
Felt for registrering av hvilken gruppe som skal ha tilgang til produktet. Søk opp ønsket gruppe i ”Søk gruppe" søkefeltet, velg firmaet og klikk på ”Legg til” knappen under søkefeltet. Det er ikke nødvendig å lagre etter at en gruppe er gitt tilgang.

*Gi avdeling tilgang*
Felt for registrering av hvilken avdeling som skal ha tilgang til produktet. Søk opp ønsket avdeling i ”Søk avdeling” søkefeltet, velg avdelingen og klikk på ”Legg til” knappen under søkefeltet. Det er ikke nødvendig å lagre etter at en avdeling er gitt tilgang.

*Gi bruker tilgang*
Felt for registrering av hvilken bruker som skal ha tilgang til produktet. Søk opp ønsket bruker i ”Søk bruker” søkefeltet, velg bruker og klikk på ”Legg til” knappen under søkefeltet. Det er ikke nødvendig å lagre etter at en bruker er gitt tilgang.

*Firmaer med tilgang*
Viser en liste over de firmaene som har tilgang til produktet.

*Grupper med tilgang*
Viser en liste over de gruppene som har tilgang til produktet.

*Avdelinger med tilgang*
Viser en liste over de avdelingene som har tilgang til produktet.

*Brukere med tilgang*
Viser en liste over de brukerene som har tilgang til produktet.

Tags:
Innholdsfortegnelse