Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

Et spesialprodukt er et produkt hvor kunden kan laste opp sin egen fil og få den trykket. Et spesialprodukt har ikke en mal som utgangspunkt og et spesialprodukt har heller ingen størrelses begrensning. Et spesialprodukt kan ha flere forskjellige produktvalg så kunden kan velge hva som skal gjøres med produktet.

Innholdsfortegnelse