Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

enAdministration overview!{IMAGE-LINK+toplinje-en}!

p(banner tip). Impleo Webs administration module is divided into six different sections controlling different aspects of the solution. In brief this is what the sections controls.

*Products*
The product section maintain information and settings regarding products and categories stored in Impleo Web. Impleo Web is delivered as an empty solution, and there is no predefined products or categories in the system. Impleo Web have three different product types: template products, special products and combined template products, these are each explained in their own chapters.

*Customers*
The customers section maintain information and settings regarding customers, departments and users.

*Fonts*
The Fonts section is Impleo Webs font library. Fonts used in variables by a product shall be registered and uploaded to fonts.

*Colors*
The Colors section is Impleo Webs color library.
Farger seksjonen er Impleo Web sitt fargebibliotek. Alle farber som brukes i variabler på et produkt skal være registrert her.

*Produksjon*
Produksjon seksjonen styrer oppsett som er knyttet mot produksjon. I denne seksjonen finnes valg for å styre statusnivåer, bestillingsintervaller, utskytning og E-post.

*Andre innstillinger*
Andre innstillinger seksjonen styrer oppsett som for konfigurasjoner, skins og land. Seksjonen inneholder også statistikk, en link til forsiden og en logout link.Oversikt Administrasjon!{IMAGE-LINK+impleoweb-adminmeny}!

p(banner tip). Administrasjonssidene i Impleo Web er delt opp i seks forskjellige seksjoner som styrer forskjellige deler av løsningen. Kort forklart er dette hva de forskjellige seksjonene styrer.

*Produkter*
Produkter seksjonen inneholder informasjon og instillinger for de forskjellige produktene og kategoriene som finnes i Impleo Web. Impleo Web leveres som en blank løsning og det finnes derfor ingen forhåndsregistrerteproukter eller kategorier i systemet. Det er i hovedsak tre forskjellige produkttyper i Impleo Web,malbaserte-, spesial-, og sammensatte produkter. Disse tre produkttypene forklares i hvert sitt kapittel.

*Kunder*
Kunder seksjonen styrer all informasjon om kunder, avdelinger og brukere.

*Fonter*
Fonter seksjonen er Impleo Web sitt font bibliotek. Alle fonter som brukes i variabler på et produkt skal være registrert her.

*Farger*
Farger seksjonen er Impleo Web sitt fargebibliotek. Alle farber som brukes i variabler på et produkt skal være registrert her.

*Produksjon*
Produksjon seksjonen styrer oppsett som er knyttet mot produksjon. I denne seksjonen finnes valg for å styre statusnivåer, bestillingsintervaller, nøkkelord, arbeidsflyt, arbeidsflytsfeil, kampanjer (addon), lagervare (addon), Impleo FlipPage (addon), preflight (addon), utskytning og e-post.

*Andre innstillinger*
Andre innstillinger seksjonen styrer oppsett for globale innstillinger, grupper, konfigurasjoner, skins, footer, Q-Paly (addon), Webshipper (addon), Prinect (addon), Tripletex (addon), nøkkelord, rabattkoder, statistikk, land, språk og feil/loggfiler. Seksjonen inneholder også en link til forsiden og en logout link.

Innholdsfortegnelse