Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noVariabler i nyhetstekst og beskrivelsestekst felteneDersom du ønsker personifisere din kunders portal er det en rekke variabler som er gjort tilgjengelig for dette.
De kan benyttes i nyhetstekst og beskrivelse på kategori og produkt.

$CompanyName$
$ExtCompanyNo$
$CompanyExtData1$
$CompanyExtData2$
$CompanyExtData3$
$CompanyExtData4$

$ExtDepartmentNo$
$DepartmentName$
$DepartmentPhone$
$DepartmentEmail$
$DepartmentPostAddress1$
$DepartmentPostAddress2$
$DepartmentPostCompletePostal$
$DeliveryAdress1$
$DeliveryAdress2$
$DeliveryCompletePostal$
$DepartmentExtData1$
$DepartmentExtData2$
$DepartmentExtData3$
$DepartmentExtData4$
$ExtPersonNo$
$FullName$
$FirstName$
$LastName$
$Email$
$PersonExtData1$
$PersonExtData2$
$PersonExtData3$
$PersonExtData4$

Tags:
Innholdsfortegnelse