Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

Global faktor!

{IMAGE-LINK+spesialprodukt-oversikt-med-produkter}!

Ved å bruke valgene «Er global faktor (antall)» og «Bruk global faktor» er det mulig å lage spesialprodukter hvor en eller flere globale faktorer har innvirkning på produktets pris. Dette kan brukes i et produkt hvor kunden f.eks kan velge størrelse på produktet og få utregnet riktig pris basert på valgte produktvalg. I utregningen over er «Format» valgene satt til å være global faktor. Valgene for «Papirtype» er satt til å bruke global faktor. I dette oppsettet vil prisen variere ut i fra om det velges A3, A4 eller A5. Format valget i dette eksemplet har ingen pris. Prisen for de forskjellige papirtypene er priset i A3 format. Når kunden da velger A3 er den globale faktoren 1, da 1 side bruker et helt ark. Velger kunden A4 settes den globale faktoren til 0,5, da det kun brukes et halvt A3 ark pr side, og tilsvarende 0,25 for A5.

Prisen for produktvalgene «Papirtype» regnes ut som normalt og multipliseres med den globale faktoren som tilhører valget gjort på «Format»

p(banner tip). Utregningen av pris med global faktor er som følger: Antall bestilte eksemplarer * Antall sider * Global faktor * Produktvalgets pris

!(zoom){IMAGE-LINK+spesialprodukt-pricecustomprod}!

p(banner important). Det er viktig å merke seg at global faktor i dette eksemplet vil justere det antall ark som trengs for å produsere produktet.

Innholdsfortegnelse