Skip to main content
Søk i dokumentasjonen
1
Velg admin
2
Søk opp aktuelt produkt
3
Legg til endringene

Arbeidsflyt / Produksjon!

Arbeidsflyt / Produksjon seksjonen inneholder alle innstillingene og valgene for den arbeidsflyten et produkt skal ha og de produksjons innstillingene som skal være på et produkt.

Produksjons ansvarlig

Felt for registrering av produktets produksjonsansvar. Produksjons ansvarlig velges fra nedtreksmenyen. Det er bare brukere med rettigheten ”Produksjons ansvarlig” som vises i nedtrekks menyen.

Produksjons varsel

Felt for registrering av det produksjons varselet som skal brukes for produktet. Impleo Web leveres med tre ferdig definerte produksjons varsler, to for malprodukter og ett for spesialprodukt

    • Standard m/korrektur – Dette produksjons varselet inneholder både korrektur- og produksjonsfeil. Brukes kun på matprodukter.
    • Standard u/korrektur – Dette produksjons varselet inneholder kun produksjonsfeilen. Brukes kun på malprodukter.
    • Custom Product – Dette produksjons varselet skal brukes på spesialprodukt.

Det er mulig å lage flere produksjons varsler, hvordan det gjøres er beskrevet i kapittelet «Produksjon»:{TOPIC-LINK+opprette-produksjonsvarsel}.

Vis produsent navn til bestiller

Valg som styrer om produsentnavn skal vises til bestiller.

Vis leveringsdager til bruker

Valg som styrer om antall leveringsdager skal vises til bruker.

Standard levering (ant dager)

Felt for registrering av standard antall leveringsdager for produktet.

Tillat ekspress produksjon/levering

Valg om styrer om det skal være mulig å velge ekspressproduksjon/levering

«Ekspress» (ant. dager)

Felt for registrering av antal dager som trengs for å produsere/levere produktet som ekspress.

«Ekspress»- avgift

Felt for registrering av kostnad for ekspressproduksjon/levering.

Prinedt CatalogID (+ Impleo Prinect)

Ekstramodul

Arbeidsflyt

Felt for registrering av arbeidsflyt. Ønsket arbeidsflyt velges fra dropdown menyen.
Opprettelse og redigering av arbeidsflyt er beskrevet i kapittelet om arbeidsflyt.

Produksjonsbeskrivelse

Felt for registrering av intern produksjonsbeskrivelse. Produksjonsbeskrivelsen vises til brukere med produksjonsrolle produksjonsvarselet som sendes på e-post og i Backoffice.

Inkluder bestillinger av produkt i evt. fakturering

Valg som styrer om bestillinger av produktet skal tas med i fakturering.

Lag en samlet fil av produksjonsfilen

Valg som styrer om filene som lastes opp til produktet skal slåes sammen til en produksjonsfil.
Aktiver «vis som Impleo Flippage» (+ Impleo FlipPage)

Valg som styrer om produktet skal kunne vises i Impleo FlipPage.
Impleo FlipPage er en tilleggsmodul.

Bevar formsfelter i pdf

Valg som styrer om «Form» felter i opplastet pdf skal bevares.

Legg på blank side hvis ujevnt antall sider i opplastet fil

Valg som styrer om det skal legges til en blank side hvis opplastet fil har et sideantall som er et oddetall.

Detekter farge- og sorthvittsider

Valg som styrer om det skal detekteres farge- og sorthvit sider i opplastet PDF fil. Detektering av antall farge- og sorthvitsider kan brukes av produktvalg for produktet. Brukes det produktvalg som har forskjellig pris for farge- og sorthvitsider, må dette valget skrues på for at prisberegningen skal bli riktig.

Detekter fysiske dimensjoner/størrelse

Valg som styrer om den fysiske størrelsen på en opplastet fil skal detekteres. Detektering av størrelse kan brukes i prisberegningen for produktvalg.

Autostart arbeidsflyt

Valg som styrer om arbeidsflyten for produktet skal startes automatisk når en bestilling av produktet er gjennomført.

Serverbasert workflow

Valg om styrer om produktet har serverbasert workflow.

Innholds antall

Felt for registrering av innholds antall. Innholds antallet er standardverdier for antallet, f.eks. sider, for produktet før det eventuelt lastes opp en produksjon fil. 1 er standard, dette er faktoren for antallet innhold for produktet, oftest antall sider, og kan bli brukt for å kalkulere den totale prisen for produktet.

Innholdsantall eksakt

Felt for registrering av eksakt innholdsantall. Antallet sider for produktet må være eksakt likt dette tallet. Registreres det et eksakt innholdsantall vil dette overstyre kravet om «delelig på». Standardverdien 0 betyr at det ikke er noe krav til sideantallet i opplastet fil.

Innholdsantall delelig på

Felt for registrering av faktoren som antall sider skal kunne divideres med.

Innholdsantall minimum

Felt for registrering av minimuskravet til antall sider i opplastet fil/filer.

Innholdsantall maks

Felt for registrering av maksimumskravet til antall sider i opplastet fil/filer.

Antallsbeskrivelse

Felt for registrering av enhetsbeskrivelse for antall eksemplarer brukeren bestiller, eks. esker, kasser, kort osv.

Standard antall

Felt for registrering av standardantallet for produktet. Standardverdien er 0.

Vekt (gram)

Felt for spesifisering av den fysiske vekten for produktet. Denne vekten kommer i tillegg til vekten på de forskjellige produksjonsvalgene.

Minimumsantall

Felt for registrering av minimumsantallet for bestilte eksemplarer av produktet.

Maksimumsantall

Felt for registrering av maksimumsantallet for bestilte eksemplarer av produktet.

Intervall

Felt for registrering av intervallen antall eksemplarerer skal øke med. Eks. velges det her 5 vil det kun være mulig å bestille 5, 10, 15, 20, 25 eksemplarer osv.

Legg til bestillingsintervall

Felt for å koble de bestillingsintervallene som er tilgjengelig for produktet. Velg ønsket bestillingsantall i dropdown menyen og klikk på «Legg til». Bestillingesintervallene som velges her overstyrer eventuelt registrert verdi i «Intervall». Bestillingsintervaller er globale variabler for løsningen, hvordan disse opprettes er beskrevet i kapittelet om «Bestillingsintervaller»:{TOPIC-LINK+bestillingsintervaller}.

Gjeldende bestillings-/produksjonsintervall

Dette er en liste over de bestilingsintervallene som er tilgjengelig for produktet. For å slette et bestillingsintervall må det klikkes på slett ikonet til høyre for bestillingsintervallet.

Innholdsfortegnelse