Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noOpprette spesialproduktNår kategorien er opprettet eller valgt klikker man på ”+ Legg til spesialprodukt” for å opprette produktet.

!{IMAGE-LINK+spesialprodukt-produktegenskaper}!

*ProduktID*
Felt for registrering av produktetsID. Feltet fylles automatisk ut av Impleo Web

*Produktnavn*
Felt for registrering av produktnavnet. Feltet kan inneholde alle tegn og være 150 tegn langt. Det er kun produktnavnet som må registreres for å kunne opprette et spesialprodukt.

*Alias*
Felt for registrering av et alias for produktet. Informasjonen som registreres i ”Alias” feltet gjør det lettere for System Administrator og ha en oversikt over produktene. Feltets informasjon vises i parentes etter produktnavnet i søkefeltet for spesialprodukt. Informasjonen i dette feltet er kun synlig for brukere med rettigheten ”System Administrator”.

*Sist endret*
Felt for registering av dato for når produktet sist ble endret.

*Språkspesifikke produktnavn*
Felt for registrering av produktnavnet som brukes for brukere som har andre språkinnstillinger enn standard språkvalg for løsningen. Feltet fylles ut med koden for språk etterfulgt av produktnavnet

Koden for de forskjellige språkene er:

|_. Kode |_. Språk |
| $$da_dk$$ | Dansk |
| $$de_de$$ | Tysk |
| $$en_gb$$ | Engelsk, britisk |
| $$en_us$$ | Engelsk, amerikansk |
| $$fi_fi$$ | Finsk |
| $$nb_no$$ | Norsk |
| $$pl_pl$$ | Polsk |
| $$sv_se$$ | Svensk |

*Administratorkommentar*
Felt for registrering av opplysninger om kan hjelpe administratorer med vedlikehold av løsningen. Feltet er bare synlig for "System Administrator"

*Sorteringspri*
Felt for registrering av produktets sorteringsprioritet. Standard verdi på dette feltet er 99.Sorteringspri brukes for å sortere visningen av produkter for en bruker. Produktene sorteres ført etter verdien registrert i feltet ”Sorteringspri”, produkter som har lik sorteringsprioritet sorteres alfabetisk. Sorteringsprioriteten vises for systemadministratorer når de er innlogget i løsningen. Sorteringsprioriteten vises foran produktnavnet.

*Beskrivelse*
Felt for registreing av en beskrivelse av produktet.
Feltet brukes for å gi en utfyllende beskrivelse av produktet, dette feltet er ikke språkspesifikt.

Kategoribeskrivelse kan inneholde alle tegn, og feltet støtter html koder.

*Varenr*
Felt for registrering av varenummer.

*Eksternt varenummer*
Felt for registrering av eksternt varenummer.
Eksternt varnummer kan også brukes i forbindelse med prisvalget ""Baser prisberegningen på det det totale antall av samme produkt":{TOPIC-LINK+pris-og-bestilling+TotNoSameProd}". Dette gjøres når man ønsker å lage en "produktgruppe" og basere prisen på det totale antallet bestilt innenfor produktgruppen. Prisen for produkter som har samme varenummer registrert i eksternt varenummer, vil da basere seg på det totale antallet eksemplarer bestilt av disse produktene.

*Kundenummer*
Felt for registrering av kundenummer.

*Statisk innkjøpsnummer for produkt*
Felt for registrering av innkjøpsnummer for produktet.

*Ekstra data 1*
Felt for registrering av ekstra data i forbindelse med produktet. Dette feltet brukes ofte i forbindelse med integrasjon mot andre systemer.

*Ekstra data 2*
Felt for registrering av ekstra data i forbindelse med produktet. Dette feltet brukes ofte i forbindelse med integrasjon mot andre systemer.

*Ekstra data 3*
Felt for registrering av ekstra data i forbindelse med produktet. Dette feltet brukes ofte i forbindelse med integrasjon mot andre systemer.

*Ekstra data 4*
Felt for registrering av ekstra data i forbindelse med produktet. Dette feltet brukes ofte i forbindelse med integrasjon mot andre systemer.

*Kategori*
Felt for registreing av kategorien produktet tilhører. Feltet blir automatisk fylt ut med navnet på den kategorien produktet opprettes under. For å flytte produktet til en annen kategori, velges kategorien produktet skal flyttes til i fra nedtreksmenyen. Produktet må lagres før endringen trer i kraft.

Tags:
Innholdsfortegnelse