Skip to main content

Kategori - Kategorier

Før man begynner å opprette kategorier og produkter, er det lurt å tenke igjennom strukturen man øsnker å lage. Lages det et oppsett med mange kategoirer kan det resultere i at brukeren må klikke mange ganger før man kommer til ønsket produkt.