Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noAdministrere brukereImpleo web er et rettighetsbasert system, og rettighetene gis på brukernivå. Det er derfor ikke mulig å bruke systemet uten at en bruker logger seg på systemet. Brukeren som logger seg på systemet vil da få se de forskjellige produktene som den brukeren har tilgang til.

Det er mulig å sende med bruker opplysningene i url’en/linken som brukes for å aksessere systemet. På denne måten er det mulig å bruke Impleo Web som en ”alminnelig” nettbutikk. Måten dette gjøres på forklares i et eget kapittel.

Innholdsfortegnelse