Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noAdministrere kunder!{IMAGE-LINK+kunder}!

*Firma, avdeling og brukere*
I Impleo Web er kundeopplysningene delt opp i tre nivåer, firma, avdeling og bruker. Nivåene må eksistere i den rekkefølgen. Det er ikke mulig å opprette en avdeling før det er opprettet et firma. Det er heller ikke mulig å opprette en bruker før det er opprettet en avdeling som er koblet mot et firma.

Det er ikke mulig å opprette flere brukere med samme brukernavn.

Det er mulig å importere firma-, avdeling- og brukeropplysninger. Dette forklares i et eget kapittel.

*Tillgangsrettigheter*
Produkter definert i løsningen er inndelt etter kategorier. Tilgang til en kategori styres på firmanivå. Tilgang til et produkt kan tildeles et firma, en avdeleing eller enkeltbrukere. En bruker som tilhører et firma som er gitt tilgang til en kategori, men ikke har noe tilgang til produkter under denne kategorien, vil ikke se kategorien.

*Adresseinformasjon*
Det er adresser knyttet opp til både firma, avdeling og bruker. Et firma har faktura-, post- og besøks-/ leveringsadresse. En avdeling og bruker har post- og besøks-/leveringsadresse.

*Kundetilpasninger*
Det er en rekke valg for å tilpasse grensesnittet og valgene i løsningen. Dette er basert på firmatilhørighet og vil gjelde alle brukerne i et firma.

p(banner important). MERK:
Løsningen inneholder kunden ”Impleo” denne kunden inneholder brukeren ”admin”. Admin brukeren brukes av systemleverandør for å kunne hjelpe til med eventuelle utfordringer som måtte oppstå. Det er viktig at firmaet ”Impleo” ikke slettes, det er også viktig at passordet til admin brukeren ikke endres.

Innholdsfortegnelse