Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noAdministrering av LagermodulAlle innstillingene for lagermodulen finner du ved å gå inn på et mal produkt og velge LAGERSTYRING / AVROP LAGERVARE
!{IMAGE-LINK+lagermodul}!
Lagerstyring / Avrop lagervare gir deg en oversikt over lagerbeholdningen for dette produktet.

Du kan velge om lagerinformasjonen skal vises til bestiller eller bare vises for administrator. Ved å krysse av Vis lagerinformasjon til bestiller vises lagerbeholdningen for dette produktet til bruker.

Klikker du på Excel ikonet, genereres det en excelfil som inneholder en logg med alle
transaksjonene for dette produktet. Excelfilen lastes ned til din datamaskin, og du finner den igjen i standard nedlastingsmappe på din datamaskin, dette er som regel mappen “nedlastinger”

!(right){IMAGE-LINK+lagermodul-avroplagervare}! Endringer i lagerbeholdningen gjøres ved å fylle ut feltene Endring lager og Lagerendring beskrivelse og så klikke på knappen LEGG TIL.

*Transaksjonslogg*
Transaksjonsloggen inneholder alle endringer i lagerbeholdningen for det enkelte produkt. Excelfilen inneholder fem kolonner med data.

*ID*
Id for transaksjonen.

*TransactionDate*
Datoen transaksjonen ble utført.

*TransactionDescription*
Transaksjonene er delt i to typer, Impleo Web-Admin og Impleo Web-Transaction. De to transaksjonstypene er forklart nedenfor.

*TransactionPerson*
Brukeren som har utført transaksjonen.

*TransactionValue*
Endringen i lagerbeholdningen.

h3. TransactionDescription

*Impleo Web-Admin*
Transaksjoner som er merket med Impleo Web-Admin, er transaksjoner som er utført i administrator grensesnittet for lagermodulen. Dette er transaksjoner som gjenspeiler en økning eller en reduksjon av lager, utført av administrator.

*Impleo-Transaction*
Transaksjoner som er merket med Impleo Web-Transaction#, etterfulgt av et nummer, er kjøpstransaksjoner. Nummeret etter transaksjonen er ordrenummeret for transaksjonen.

Innholdsfortegnelse