Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noAdresseinformasjon – avdelinger!(right){IMAGE-LINK+avd-adresseinfo}! En avdeling kan ha postadresse og besøk-/leveringsadresse. Standard i systemet er at avdelingen får firmaets postadresse og besøk-/leveringsadresse.

Når avkryssningen for ”Bruk firmaets postadresse” eller ”Bruk firmaets besøks-/leveringadresse” fjernes vises tekstboksene for registrering av adressen.

Innholdsfortegnelse