Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noAdresseinformasjon – brukere!(right){IMAGE-LINK+adresseinfobruker}! En bruker kan ha postadresse og besøk-/leveringsadresse. Standard i systemet er at brukeren får avdelingens postadresse og besøk-/leveringsadresse.

Når avkryssningen for ”Bruk avdelingens postadresse” eller ”Bruk avdelingens besøks-/leveringadresse” fjernes vises tekstboksene for registrering av adressen.

Innholdsfortegnelse