Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noAdresseinformasjon – kunderAdresseinformasjon inneholder adressene til firma. I tillegg til adressene til firma styrer adresseinformasjon mange valg angående handlekurven bla. obligatoriske felt, synlighet osv.

!{IMAGE-LINK+kunder-adresseinformasjon}!

*Fjern "Bruk eksisterende adresse" fra handlekurven*
Dette valget styrer om "Bruk eksisterende adresse" skal vises i handlekurven eller ikke.

p(banner tip). TIPS:
For drop-in kunder er det lurt at dette valget skrus på så det ikke er mulig å bruke en annen brukers adresse.

*Fakturaadresse*
Disse feltene brukes for å registrere firmaets fakturaadresse. Det er to adresselinjer, et postnummerfelt og et poststedfelt. Land velges fra nedtrekksmenyen.
Dersom det manlger et land i nedtreksmenyen kan dette legges til. Det er forklart i kappitelet om ”Andreinstillinger og Land”.

*Fakturaadresse er obligatorisk*
Dette valget styrer om Impelo Web skal kontrollere om fakturaadressen er utfylt før en ordre sendes til bestilling fra handlekurven.

*Fakturaadresse er skjult*
Dette valget styrer om fakturaadressen skal være skjult, eller ikke, i handlekurven.

p(banner important). MERK:
Pass på at du ikke bruker kombinasjonen ”Faktureringssadresse er obligatorisk” og ”Faktureringssadresse er skjult”.
Hvis faktureringssadressen da er tom er det umulig for bruker å få fulført bestillingen.

*Vis/utvid felter for fakturaadressen*
Dette valget styrer om feltene for fakturaadressen skal utvides og vises eller ikke i handlekurven.

*Vis firmanavn for faktura*
Dette valget styrer om firmanavnet for fakturering skal vises, eller ikke, i handlekurven.

*Forhåndsutfyll firma for fakturering*
Dette valget styrer om firmanavnet skal forhånds utfylles, eller ikke, i handlekurven.
*Postadresse*
Standard er at systemet bruker fakturaadressen som postadresse. Hvis fakturaadressen og postadressen er forskjellig, fjernes avhukningen i valget ”Bruk samme som fakturaadressen” Når denne avhukningen fjernes viser systemet registreringsfelt tilsvarende fakturaadresse, og det er nå mulig å registrere en egen postadresse.

*Leveringsadresse*
Standard er at systemet bruker postadressen som leveringsadresse. Hvis postadressen og leveringsadressen er forskjellig, fjernes avhukningen i valget ”Bruk samme som postadressen” Når denne avhukningen fjernes viser systemet registreringsfelt tilsvarende fakturaadresse, og det er nå mulig å registrere en egen leveringsadresse.

*Gi bruker mulighet for vedlikehold av leveringsadresser*
Dette valget gjør det mulig for brukere å bygge og vedlikeholde en liste med flere flere leveringsadresser. Brukeren kan velge disse adressene fra en nedtreksmeny i handlekurven.

*Leverinsadresse er obligatorisk*
Dette valget styrer om leveringsadressen er obligatorisk eller ikke i en bestilling.

*Leveringsadresse er skjult*
Dette valget styrer om leveringsadressen er skjult eller ikke i handlekurven.

p(banner important). MERK:
Pass på at du ikke bruker kombinasjonen ”Leveringsadresse er obligatorisk” og ”Leveringsadresse er skjult”.
Hvis leveringsadressen da er tom er det umulig for bruker å få fulført bestillingen.

*Vis/utvid felter for leveringsadresse*
Dette valget styrer om feltene for leveringsadressen skal vises når brukeren kommer til handlekurven. Hvis valget er skrudd av må bruker velge å vise leveringsadresse i handlekurven hvis leveringsadressen skal endres.

!(right){IMAGE-LINK+tom-tekstfirmanavn}! *Vis firmanavn for levering*
Dette valget styrer om det skal vises et ekstra felt, i handlekurven, som bruker kan registrere firmanavn for levering. Når dette valget velges dukker det opp to nye valg.

*Firmanavn for levering er obligatorisk i handlekurven*
Dette valget styrer om firmanavn for levering skal være obligatorisk.

!(right){IMAGE-LINK+tom-tekstfirmanavnhandlekurv}! *”Tom”-tekst for firmanavn levering*
Her registrerers ledeteksten for feltet ”Firmanavn for levering”. Det som registreres vises i kursiv i feltet i handlekurven. Det som står i tekstboksen blir borte når bruker begynner å registrere noe i tekstboksen.

*Forhåndsutfyll firma for levering*
Dette valget styrer om leveringsfirma skal utfylles med firmaetsnavn. Dette valget er skrudd på som standard.

*Vis kontaktperson for levering*
Dette valget styrer om det skal vises en teksboks for registrering av kontaktperson ved levereing i handlekurven. Når dette valget velges vises en tekstbosken ”Tom”-tekst for kontaktperson levering

*Forhåndsutfyll kontaktperson for levering*
Dette valget styrer om "Kontaktperson for levering" skal fonhåndsutfylles, eller ikke, i handlekurven.

*”Tom”-tekst for kontaktperson levering*
Her registreres ledeteksten for feltet ”Kontaktperson levering”. Det som registreres vises i kursiv i feltet i handlekurven. Det som står i tekstboksen blir borte når bruker begynner å registrere noe i tekstboksen.

*Vis ønsket leveringsdato*
Dette valget styrer om det skal vises en kalender for ønsket leveringsdato i handlekurven. Minimum antall produksjonsdager styres på produktet og i konfigurasjon.

p(banner tip). TIPS:
Kunden kan ikke velge ønsket leveringsdato som er nærmer enn den lengste produksjonstiden for et produkt, når det bestilles flere forskjellige produkter i samme ordre.

*Vis eget felt for leveringssted*
Dette valget styrer om det skal vises et eget felt for leveringssted i handlekurven. Når dette velges vil det vises en tekstboks for leveringssted i handlekurven. Det vises også to nye felt, ””Tom”-tekst for leveringssted” og ”Vis flere linjer for leveringssted”, når dette valget hukes av.

!(right){IMAGE-LINK+leveringssted}! *”Tom”-tekst for leveringssted”*
Her registreres ledeteksten for feltet ”Leveringssted”. Det som registreres vises i kursiv i feltet i handlekurven. Det som står i tekstboksen blir borte når bruker begynner å registrere noe i tekstboksen.

*Vis flere linjer for leveringssted*
Dette valget styrer om leveringssted skal være en tekstboks på en linje eller en tekstboks på fem linjer. Leveringssted vises på en linje som standard.

*”Tom”-tekst for leveringsadressefelter*
Her registreres ledetekstene for leveringsadressefeltene. Det som registreres vises i kursiv i feltene i handlekurven. Det som står i tekstboksen blir borte når bruker begynner å registrere noe i tekstboksen.

Innholdsfortegnelse