Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noAndre instillingerAndre innstillinger inneholder valgene konfigurasjoner, skins, statistikk, land, gå til forsiden og Logg ut.

*Global inst.*
Viser globale instillinger for Impleo Web

*Konfigurasjoner*
Konfigurasjoner inneholder instillinger og valg i forbindelse med det tekniske oppsettet av løsningen. En konfigurasjon inneholder informasjon om hvilken URL løsningen skal være koblet mot, SMTP oppsett, hvilket skin som skal brukes som standard, hvilken språk- og valutakode som skal brukes, Google Analytics sporings-id og mange flere konfigurasjonsmuligheter.

*Skins*
Skins er utseende tilpassninger for Impleo Web. Alle grafiske elementer i Impleo Web kan endres slik at løsningen stemmer overens med deres grafiske profil, eller kundens grafiske profil.

*Rabattkoder*
Rabattkoder viser de forskjellige rabattkodene som er registrert og mulighet for å lege til, endre eller slette rabattkoder.

*Statistikk*
Statistikk viser forskjellig staistikk fra løsningen

*Land*
Land inneholder en liste over de landene som kan velges i adressefeltene i løsningen.

*Feil/loggfiler*
Viser feil/loggfiler som generelle feilmeldinger, feilmeldinger ved e-post, feilmedinger ved fonter og Analyse av relasjoner bruker – avdeling – firma og analyse av releasjoner felter.

*Gå til forsiden*
Gå til forsiden er en link som tar deg til forsiden i Impleo Web

*Logg ut*
Logg ut, logger deg ut av løsningen.

Innholdsfortegnelse