Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noAutogenerert QR kodeVariabler av typen Strekkode QRCode (VCard – Autogenerert), Strekkode QRCode (VCard – Autogenerert Transparent), Strekkode QRCode (MECard – Autogenerert), Strekkode QRCode (MECard – Autogenerert Transparent), vil automatisk lage en QR-kode ut i fra visse variabler i produktet.

Ved å vegle VCard/MECard Autogenerert Transparent blir bakgrunnen på koden gjennomsiktig, og det er mulig å velge forgrunnsfarge. Fargen velges på plasseringen for variabelen.

Variabelnavnene det søkes etter er:
name
org
title
phoneprefix
mobile
workphone
email
web

Variabelnavnene er case sensetive, og må skrives akurat som i listen over. Hvis noen av disse variablene finnes i produktet vil Impleo Web automatisk generere en QR kode ut i fra de opplysningene.

Innholdsfortegnelse