Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noAvkrysningsboks / Checkbox*Hvordan bruke avkrysningsboks*
For at det skal fungere trenger du:
– En variabel for avkrysningsboksen
– En variabel for innholdet

*Felt A =* type variabel avkrysingsboks.
Under datakoblinger skriver du:
value:x

!{IMAGE-LINK+skjermbilde-2020-04-07-kl-15-28-59}!
!{IMAGE-LINK+skjermbilde-2020-04-07-kl-15-29-06}!

*Felt B =* Innhold på det som skal vises eller fjernes _(feltB settes som skjult under presentasjon) _

Med en standardverdi enten tekst eller filformat
Felt B har en visningsregel som ser slik ut

Dependson
Notempty eller empty
$Impleo_FeltA$

!{IMAGE-LINK+skjermbilde-2020-04-07-kl-15-29-22}!

Innholdsfortegnelse