Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noBildefilerFilnavnene på bildefilene kan ikke endres med untak av logofilen og de bildefilene som kalles fra en css- eller html fil.

Ønskes det et annet logofilnavn en ”Impleo Web_logo.png”, ”default.png” eller ”default.jpg”, må det logofilnavnet som benyttes registreres i feltet ”Logofilnavn” i konfigurasjonen som skal benyttes for dette skinet. Når det brukes et annet logofilnavn enn standard må også standard logofil slettes før skinnet lastes opp.

”skin1_topheader.jpg” (toppheaderen) og ”webfront_1bg.jpg” (bakgrunnen for subheaderen på forsiden) er begge referert til i ”default.css”-filen og kan endres/tilpasses etter eget ønske.

”webfront_1.jpg”er et låst filnavn og er språkavhengig og ligger følgelig under språkkodekatalogen og i underkatalogen ‘img’.

Innholdsfortegnelse