Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

enCategories!{IMAGE-LINK+kategorihead-en}!

p(banner tip). Before adding categories you should think about the structure you want in Impleo Web. Many categories may result in many clicks before you reach the desired product.

In Impleo Web products are organized in categories, and it is impossible to add a new product before you have added a new category or chosen an existing one where you want to add your new product.

Produktene i Impleo Web er organisert i kategorier. Det er derfor ikke mulig å lage et produkt før det er opprettet en kategori, eller det er valgt en eksisterende kategori hvor produktet skal opprettes. Linkene ”+ Legg til produkt” og ”+ Legg til spesial produkt” vises ikke før en ny kategori er opprettet, eller en eksisterene kategori er valgt.Kategorier!{IMAGE-LINK+kategorierhead}!

p(banner tip). Før man begynner å opprette kategorier og produkter, er det lurt å tenke igjennom strukturen man øsnker å lage. Lages det et oppsett med mange kategoirer kan det resultere i at brukeren må klikke mange ganger før man kommer til ønsket produkt.

Produktene i Impleo Web er organisert i kategorier. Det er derfor ikke mulig å lage et produkt før det er opprettet en kategori, eller det er valgt en eksisterende kategori hvor produktet skal opprettes. Linkene ”+ Legg til produkt” og ”+ Legg til spesial produkt” vises ikke før en ny kategori er opprettet, eller en eksisterene kategori er valgt.

Innholdsfortegnelse