Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noDatakobling – CalcVed å bruke Calc kan i Eksterne datakoblinger kan du utføre matematiske formler i et variabelt felt.

p(banner tip). *Eksempel*
calc
6*8/100
Dette gir en output på 0,48

Du kan også benytte variabler og utføre matematiske formler:

p(banner tip). *Eksempel*
calc
$Impleo_Variabel$/0.7
Dette gir en output på verdien i feltet "Variabel" delt på 0.7

!{IMAGE-LINK+impleoweb-calculations}!

Innholdsfortegnelse