Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noDatakobling – KA71KA71 er en funksjon for å beregne betalingsidentifikasjon spesifisert av NETS

ka71 er identifikatoren og på neste linje skal det bli et tall. I følge spesifikasjon fra NETS skal det være 14 siffer pluss et kontrollsiffer. Kontrollsifferet blir beregnet av Impleo Web.

Koden registreres i datakoblinger for variabelen.
Eksempel

bc. ka71
$Impleo_BETINFO$

!{IMAGE-LINK+ka71}!

Innholdsfortegnelse