Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noDefiner variabler*Variabeldefinisjon av tekstvariabler*
!(right){IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-022-bilde-0003}! Variablene i maldokumentet defineres på følgende måte
”$$Variabelnavn______”. $$ forteller Impleo Web at det nå kommer en variabel, variabelnavnet defineres ut i fra eget ønske, og _____ bestemmer bredden på feltet. Når variablen lages på denne måten vil teksten bli venstrejustert.

For å lage en variabel hvor teksten er sentrert skrives variabelnavnet slik ”$$__Variabelnavn______”. Dette vil resultere i at teksten som registreres i variabelen vil bli sentrert. Så lenge det er en ”_” før og etter ”$$” og før variabelnavnet vil variabelen bli sentrert. Det er ikke nødvendig med likt antall ”_” før og etter variabelen.

For å lage en variabel hvor teksten er høyrejustert skrives variabelnavnet slik ”$$______Variabelnavn”. Dette vil resultere i at teksten som registreres i variabelen vil bli høyrejustert.

En variabel kan bare importeres som en enlinjes variabel. Plasseringen for en variabel regnes fra første $-tegn og til siste tegn og er kun en linje høy. Ønsker man et tekstfelt over flere linjer, må dette endres i Impleo Web etter at variabelen er importert.

*Variabeldefinisjon av bildevariabler*

Variabeldefinisjonen av bildevariabler har visse likheter med variabeldefinisjoen av tekstvariabler, men ved å legge til ”IMG” foran variabelnavnet vil variablen bli gjenkjent som en bildevariabel av Impleo Web når variablene importeres til produktet. Variabelnavnet lages på følgende måte ”$$IMGVariabelnavn______. Når variabelen importeres vil ”IMG” fjernes fra variabelnavnet.

!(right){IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-022-bilde-0002}! Plasseringen for en bildevariabel beregnes ut i fra inline posisjonen til variabelnavnet.

Variabelnavnet må derfor skrives slik at underkanten av skriften treffer toppen av bildet.

Størrelsen som blir satt av til bildet i produktet regnes ut i fra bredden på variabelen, bredden regnes fra første $-tegn og til siste _-tegn. Høyden på bildetfeltet settes lik bredden på variabelen. Hvis det skal settes inn et bilde som ikke har proposisjonen 1:1 så må høyden på bildet endres i Impleo Web etter at variabelen er importert. Dette gjøres under plasserings instillingene for en variabel.

*Variabeldefinisjon av qr-kode variabler*
Variabeldefinisjonen av QRvariabler har visse likheter med variabeldefinisjoen av tekstvariabler, men ved å legge til ”QR” foran variabelnavnet vil variablen bli gjenkjent som en variabel av typen QR-kode av Impleo Web når variablene importeres til produktet. Variabelnavnet lages på følgende måte ”$$QRVariabelnavn______$. Når variabelen importeres vil ”QR” fjernes fra variabelnavnet.

Plasseringen for en variabel av typen QR beregnes ut i fra inline posisjonen til variabelnavnet. Topp venstre hjørne for QR koden vil bli plassert der hvor underkanten av teksten i variabelnavnet er. Dette er akkurat likt som plassering av bildevariabler.

Størrelsen som blir satt av til bildet i produktet regnes ut i fra bredden på variabelen, bredden regnes fra første $-tegn og til siste _-tegn. Høyden på QRkoden settes lik bredden på variabelnavnet.

Innholdsfortegnelse