Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noDIBS nettbetalingFor å kunne benytte *DIBS – betalingsløsning* MÅ følgende settes opp i DIBS' admin-interface:

!{IMAGE-LINK+dibs}!

Under andre *innstillinger – konfigurasjon* ligger det valg av betalingsløsning – MerchantID og Token/kode
Velg DIBS og fyll ut MerchantID og Token/kode som mottas etter søknaden om DIBS er innvilget.

!{IMAGE-LINK+merchant}!

Innholdsfortegnelse