Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noEksportere malfiler for importNår malfilen er ferdig lagd skal den eksporteres som tre forskjellige pdf-filer, korrekturfil, produksjonsfil og variabelfil. Korrektur- og produksjonsfil er de filene som er malgrunnlaget i Impleo Web, variabelfilen brukes til import av variabler.

*Korrekturfil*
Korrekturfilen er den filen som benyttes i ”Live preview” og som kunden kan lasten ned for å lese korrektur. Denne filen skal være så liten som mulig og lavoppløst. Filen skal ikke inneholde noen form for skjæremerker, bleed også videre. Det er viktig at filen tilsvarer det ferdige produktet. Skjæremerker er ofte bare forvirrende for en kunde.

Når du eksporterer korrekturfilen skal du bare eksportere innhold fra laget ”Statisk”.

*Produksjonsfil*
Produksjonsfilen er den filen som benyttes i produksjon. Filen skal være høyoppløst og inneholde alle de valgene som ønskes på en produksjonsfil f.eks skjæremerker, bleed osv.

Når du eksporterer produksjonsfilen skal du bare eksportere innhold fra laget ”Statisk”.

*Variabelfil*
Variabelfilen er den filen som benyttes for import av variabler. Filen skal eksporteres med nøyaktig de samme innstillingene som produksjonsfilen.

Når du eksporterer variabelfilen skal du bare eksportere innhold fra laget ”Variabler”.

p(banner tip). *TIPS!* Når du navngir de forskjellige filene er det lurt å legge til _korr, _prod og _var i filnavnet slik at du enkelt finner dem igjen når du skal importere dem inn i Impleo

Innholdsfortegnelse