Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noEndre bestillingsintervall!(right){IMAGE-LINK+endrebestillingsintervall}! For å endre et bestillingsintervall endrer du et allerede registrert bestillingsintervalltall. Endringen av intervallet kan gjøres ved å skrive inn et nytt tall, eller ved å bruke øke eller minske pilene til høre for registreringsfeltet.

Når endringen er foretatt må det klikkes på lagreknappen, det er mulig å endre flere intervaller i listen før det klikkes på lagreknappen.

Innholdsfortegnelse