Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noEndre bruker!{IMAGE-LINK+kunder-endre}!

!(right){IMAGE-LINK+endre-bruker}! Klikk først på ”kunder” arkfanen, klikk så i søkefeltet/nedtrekksmenyen ”Bruker” og skriv inn brukernavnet, fornavnet eller etternavnet til brukeren du ønsker å endre. Impleo Web søker nå i alle brukere mens du skriver inn ditt søkeord.

For å begrense søket kan det velges Firma og/eller avdeling før det søkes etter bruker.

Når ønsket bruker dukker opp i søkefeltet velger du brukeren du ønsker å endre.

Feltene til en bruker er forklart i kapittelet Opprette bruker.

Innholdsfortegnelse