Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noEndre eksternt varenummerVed bruk av variabelen @$extitemno$@ er det mulig å endre varenummeret på et malprodukt ut i fra de valg som gjøres i et malprodukt.
I dette eksempelet er det et takkekort hvor som kan være enkeltsidig eller tosidig. Hvis kortet er tosidig skal produktet ha et annet eksternt varenummer enn det produktet har som enkeltsidig.

Produktet har en variabel @$extitemno$@, denne variabelen har en standard verdi, og en visningsregel.

!{IMAGE-LINK+produkterttekstitemno}!

@$extitemno$@ er avhengig av at det er valgt en bakside på kortet for at verdien i variabelen skal sendes sammen med produktet ved bestilling.

!{IMAGE-LINK+produkterttekstitemnovisningsregel}!

Innholdsfortegnelse