Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noEndre font/skrifttypeDet er mulig å gjøre endringer i en font i ImpeloWeb. med endre font menes det ikke at det er mulig å gjøre endringer i selve font filen. Det er kun kobling mellom fontnavn og fontfil som kan endres og om fonten skal vær tilgjengelig for formaterte tekstfelt.

!{IMAGE-LINK+endre-font}!

Søk opp fonten som skal redigeres ved å søke etter fonten, og velge den i nedtrekksmenyen.

!{IMAGE-LINK+fonteroversikt}!

For fonten vises det en enkel forhåndsvisning og en mulighet for å laste ned et eksempel. Eksempelet inneholder et fullt sett av alle karakterene.

Det er ikke mulig å slette fonter som er i bruk på malbaserte produkter. Man ser hvor en font eventuelt er i bruk listet opp under «Hvor er denne fonten i bruk?» til høyre på siden. Det er direkte link til administrasjonen av det aktuelle produktet.

Dersom man ønsker å overstyre fontens navn så har man mulighet til det ved å skrive inn det under «Fontnavn». Har man endret fontnavn og ønsker å endre tilbake til det originale, så kan man det ved å trykke på fontsymbolet med en importpil på (til høyre for fontnavnet). Løsningen leser da fontinformasjonen og henter ut det riktige navnet.

*FontID*
Fontens ID i ImpeloWeb

*Fontnavn*
Fontens navn i Impleo Web

*Type font*
Fontens type, Open Type/True Type eller Type1-postscript

*Filnavn*
Fontens filnavn, filen som er opplastet til Impleo Web

*Gjør tilgjengelig for formaterte tekstfelt*
Dette valget gjør det mulig å bruke fonten i inline @@ tager i formaterte tekstfelt. Koden for å referere til en font er slik @@ f.eks @@. Alle @@ tager må ha en avsluttende @@ tag også.

*Hvor er denne fonten i bruk?*
Dette er en liste over de produktene hvor fonten brukes. En font som brukes av et produkt kan ikke slettes.

p(banner important). MERK:
Fonter som brukes i forbindelse med postconcat i formaterte tekstfelt vil ikke vises i oversikten over hvor fontene er i bruk.

Innholdsfortegnelse