Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noEndre utskytningsinstillinger!(right){IMAGE-LINK+utskytningendre}! For å endre intillingene på en utskytning, velges den utskytningen det skal gjøres endringer på fra nedtrekksmenyen. Etter at endringene er foretatt, må utskytningen lagres for at endringene skal tre i kraft.

Innholdsfortegnelse