Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noFirma-/Avdeling-/Gruppetilhørighet!{IMAGE-LINK+firmaavdgruppetilhorighet}!
For å flytte en brukers firma-/avdelings-/gruppetilhørighet velges først firma i ”Firma” nedtreksmenyen. Når firma er valgt vil ”Avdeling” nedtreksmenyen inneholde avdelingene i det valgte firmaet. Velg den avdelingen brukeren skal flyttes til. Når ny avdeling er valgt, vises knappen ”Utfør endring” klikk på denne knappen for å flytte brukeren til ny avdeling.

Tilgangsrettigheter gitt direkte til brukeren følger brukeren videre. Tilgangsrettigheter arvet fra firma eller avdeling vil nå arves fra nytt firma eller ny avdeling.

Innholdsfortegnelse