Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noFirmainstillinger!{IMAGE-LINK+firmainstillingernyttfirma}!

Frimainstillinger inneholder forskjellige instillinger for firma.

*FirmaID*
FirmaID er firmaets id felt i Impleo Web. Feltet utfylles automatisk av systemet.

*Firmanavn*
Firmanavn er firmaets/kundens navn. Dette er det eneste feltet som er påkrevd for å opprette et nytt firma.

*Alias*
Alias brukes til å registrere flere opplysninger det kan søkes på for å finne igjen firmaet. Alias feltet er bare synlig på ”Admin” sidene, og vises ikke til brukere.

*Er innvilget kredit*
Dette valget styrer om kunden er invilget kredit eller ikke. Er denne avkrysningen fjernet er det ikke mulig å bestille, med mindre en tillegsmodul for betalingsløsning er aktivert.

!(right){IMAGE-LINK+foretrekk-betaling}! *Foretrekk evt. forhåndsbetalingsalternativer*
Dette valget styrer om forhåndsbetalingsalternativer skal foretrekkes i handlekurven. Hvis dette velges vil forhåndsbetalingsalternativet være forhåndsvalgt i handlekurven.

Dette valget dukker opp etter at firma er lagret, og er bare tilgjengelig dersom en tilleggsmodul for betalingsløsning er aktivert.

*Skul evt betalingsløsning*
Dette valget styrer om valget for betalingsløsning, betaling med kort, skal sjules i handlekurven.

Dette valget dukker opp etter at firma er lagret, og er bare tilgjengelig dersom en tilleggsmodul for betalingsløsning er aktivert.

*Eksternt klientnummer/dataset*
Felt for registrering av eksternt klientnummer/dataset. Feltet brukes i forbindelse med backend integrasjoner. En backendintegrasjon må settes opp av systemleverandør.

*Kundenr*
Felt for registrering av kundenummer fra andre systemer. F.eks Visma, Navision o.l

*Organisasjonsnummer*
Felt for registrering av kundens organisasjonsnummer.

*Webadresse*
Felt for registrering av kundens nettadresse.

*E-post*
Felt for registrering av kundens felles e-post adresse, f.eks post@impleo.no

*Telefon/Sentralbord*
Felt for registrering av kundens sentralbordnummer.

*Faks*
Felt for å registrering av kundens faksnummer.

*Ekstra data 1 – Ekstra data 2 – Ekstra data 3*
Felt for registrering av ekstra data, feltene er ikke koblet mot noe spesielt i Impleo Web.

*Kontaktperson i firma*
Kundens faste kontaktperson. Denne nedtrekksmenyen er tom når et firma opprettes, det må opprettes brukere tilknyttet firmaet før denne listen inneholder noen navn.

*Standard produksjonsansvarlig for firma*
Et firma kan ha en standard produksjonsansvarlig som produserer alle jobbene for dette firmaet. Velges en standard produksjonsansvarlig for firma vil dette overstyre det valg av produksjonsansvarlig som er satt på produkt nivå.

Det er kun brukere med rettigheten ”produksjonsansvarlig” som vises i denne nedtrekksmenyen

*Kunde-/prosjektansvarlig*
Et firma kan ha en kunde-/prosjektansvarlig. Den brukeren som er oppført som kunde-/prosjektansvarlig vil få en e-post fra systemet hver gang kunden gjør en bestilling.

Det er kun brukere med rettigheten ”kundeansvarlig” som vises i denne nedtrekksmenyen.

*Legg ved produksjonsfiler til kunde-/prosjektansvarlig*
Valg som styrer om produksjonsfiler skal legges ved i e-poster som sendes til kunde-/prosjektansvarlig.

Innholdsfortegnelse