Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noFirmatilgang!(right){IMAGE-LINK+firmatilgang}! For at kategorier skal være synlige for en bruker må firmaet brukeren tilhører ha tilgang til kategorien.
Brukere vil ikke se kategorier de ikke har tilgang til, brukere vil heller ikke se kategorier som ikke inneholder noen produkter eller kategorier som inneholder produkter den innloggede brukeren ikke har tilgang til.

*Gi firma tilgang*
Felt for registrering av hvilket firma som skal ha tilgang til kategorien. Søk opp firmaet i nedtrekksmenyen, og klikk på "Gi tilgang" knappen. Det er ikke nødvendig å klikke på lagre knappen etter at det er gitt tilgang til et firma.

*Firma med tilgang*
Firma med tilgang viser en liste over de firmaene som har tilgang til kategorien. Listen vil vise firmaene med tilgang og et slette ikon til høyre for navnet. Ved å klikke på slette ikonet vil tilgangen til kategorien fjernes fra firmaet, og firmaet vil ikke lenger være synlig i listen.

*Gi fima tilgang til alle underliggende produkter.*
Dette feltet gjør det mulig å gi tilgang til alle underliggende produkter i kategorien. Velg firmaet det skal gis tilgang til i nedtrekksmenyen, og klikk på "Gi tilgang" knappen. Det er ikke nødvendig å klikke på "Lagre knappen" etter at dette er gjort.

Hvis kategorien inneholder underkategorier vil systemet søke igjennom underkategoriene, og gi tilgang til
produktene i underkategorien.

Innholdsfortegnelse