Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noForklaring av felter!(right){IMAGE-LINK+prodvarselinnstillinger}! ProduksjonsmailID
Felt for registrering av produksjonsmailID. Feltet fylles ut automatisk av systemet.

*Beskrivelse*
Felt for registrering av en beskrivelse av produksjonsvarsels e-posten.

*Malfil for e-post*
Felt for registrering av filnavnet på malfilen for e-post. Filen lagres enten i skin eller i standardmappen for mail. Hvis filen skal lagres i standardmappen for mail må den sendes til systemleverandør for publisering. Det er kun filnavnet som skal registreres uavhengig om filen ligger i et skin eller på standard plassering. Impleo Web sjekker først i skinet som brukes og deretter på systemets standardplassering. Hvis malfilen ikke finnes på noen av de stedene vil det ikke bli sendt produksjonsvarsel.

*Tittel / Subject*
Felt for registrering av Tittel / Subject som skal brukes av e-posten

*Legg ved produksjonsfielen*
Felt som styrer om produksjonsfilen skal sendes med som vedlegg i e-posten.

*Legg ved korrekturfilen*
Felt som styrer om korrekturfilen skal sendes med som vedlegg i e-posten.

Innholdsfortegnelse