Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noForklaring av felter!{IMAGE-LINK+utskytningleggtil}!

*Konfigurasjonsfil utskytning*
Felt for registrering av navnet på utskytningsalternetivet som lages. Skriv inn ønsket navn på den xml filen som skal opprettes av systemet. Når det klikkes på lagre blir ”.xml” automatisk lagt til navnet.

*Beskrivelse utskytning*
Felt for registrering av en beskrivelse for utskytningen.

*Sluttformat bredde*
Felt for registrering av bredden på den ferdige utskutte filen. Verdien skal registreres i mm.

*Sluttformat høyde*
Felt for registrering av høyden på den ferdige utskutte filen. Verdien skal registreres i mm.

*Innformat bredde*
Felt for registrering av bredden på den innkommende filen som skal skytes ut. Verdien skal registreres i mm.

*Innformat høyde*
Felt for registrering av høyden på den innkommende filen som skal skytes ut. Verdien skal registreres i mm.

*Venstremarg*
Felt for registrering av bredden på venstremargen på den ferdige utskutte filen. Verdien skal registreres i mm.

*Toppmarg*
Felt for registrering av høyden på toppmargen på den ferdige utskutte filen. Verdien skal registreres i mm.

*Horisontal spacing*
Felt for registrering av horisontal avstand mellom hver rad på den ferdige utskutte filen. Verdien skal registreres i mm.

*Vertikal spacing*
Felt for registrering av vertikal avstand mellom hver rekke på den ferdig utskutte filen. Verdien skal registreres i mm.

*Statisk pdf for bakgrunn*
Felt for kobling mot en pdf fil som brukes som statsiks bakgrunn. Bakgrunnsfiler kan brukes i de tilfeller hvor kuttemaskinen kan lese av strekkoder.

*Roter input i annenhver kolonne*
Felt som styrer om input skal roteres i annenhver kolonne

*Roter input i hver rad*
Felt som styrer om input skal roteres i hver rad.

Innholdsfortegnelse