Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noGenerelt!{IMAGE-LINK+prodwebgodkjent}!

Etter å ha klikket på ønsket ordrelinje i ordrelisten vises detaljene for ordren på høyre siden av skjermbildet. Informasjonen som står i tekstbokser med grå bakgrunn kan ikke editeres. Informasjonen som står i tekstbokser med hvit bakgrunn kan editeres.

Ordrelinjedetaljene vises på fire forskjellige arkfaner, generelt, produksjon, faktura og levering.

Arkfanen ”generelt” inneholder generell ordreinformasjon. I dette skjermbildet er det mulig å registrere eget/internt ordrenummer.

Klikk på ”Oppdater” knappen for å lagre endringer.

Innholdsfortegnelse