Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noGlobale instillinger*Kryptere passord*
!{IMAGE-LINK+globaleinstillingerpassord}!

Det er mulig å kryptere passordene i Impleo Web, dette gjøres ved å klikke på knappen "Krypter passord i databasen". Tiden det tar å kryptere passordene er avhengig av antall brukere i løsningen.
En kryptert database kan dekrypteres ved å klikke på knappen "Dektrypter passord i databasen".

*Globalt filbibliotek*
!{IMAGE-LINK+globaleinstillingerglobaltfilbibliotek}!

Globalt filbibliotek kan brukes til å lagre filer som skal være globale i hele løsningen. Ønsker man f.eks. en standard prisfil for alle produktvalg så kan prisfilen price_customprod.xls/xlsx lagres her. Pris filer til malbaserte produkter kan også lagres i det globale filbiblioteket. Prisfilene oversytres av filer lagret i avdelingen filbibliotek, firmaets filbibliotek og kategoriens filbibliotek. Det er kun prisfiler knyttet til malbaserte produkter som kan ligge i kategoriensfilbibliotek.

*Andre filer*
global.css – denne filen brukes til globale css instillinger i et skin.
globalheader.txt – denne filen brukes for å sette inn en global html header i Impleo Web. Headeren kan brukes til å sette inn java script.

Innholdsfortegnelse