Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noGrenesnitt / KundetilpasningerGrensesnitt / Kundetilpassinger styrer instillinger i forbindelse med konfigurasjon, skin, egendefinert korekturtekst, prisbetingleser, oppstartsgebyr, rabatt og tilpassinger i handlekurven for kunden.

!{IMAGE-LINK+kunder-grensesnitt}!

*Hovedkonfigurasjon*
Dette valget styrer hvilken konfigurasjon kunden skal bruke. Konfigurasjonen velges fra nedtrekksmenyen. Dersom det ikke velges en konfigurasjon bruker systemet den konfigurasjonen som er satt som ”global standardkonfigurasjon”. Hvordan konfigurasjoner opprettes er beskrevet i kapittelet ”Konfigurasjoner”.

*Valgt tema/skin*
Dette valget styrer hvilket skin kunden skal bruke. Skin’et velges fra nedtreksmenyen. Dersom det ikke velges et skin, brukes det skin’et som er valgt i konfigurasjonen. Hvordan skin opprettes er beskrevet i kapittelet ”Skin”.

p(banner tip). TIPS:
Det er mulig å kombinere ”konfigurasjon” og ”skin” slik at kunden kan ha to forskjellige utsender på systemet. Skin instillinger på konfigurasjonen vil være gjeldene før brukeren har logget inn, og det skin’et som er valgt i ”Valgt tema/skin” styrer utseende når brukeren er innlogget. Hvis det velges både konfigurasjon og skin, er det skin valgt på kunden som brukes, når kunden har logget inn.

*Egendefinert korekturtekst*
Korrekturteksten legger seg som et vannmerke på korrekturfilen.
Denne teksten overstyrer global korrekturtekst på alle genererte korrekturfiler og forhåndsvisninger i ”live preview”. Standard korrekturtekst i systemet er ”Korrektur”.

*Hjelpetekst/Informasjon for handlekurv*
Felt for registrering av hjelpetekst som vises i handelkurven. Feltet kan brukes til å minne brukeren på at hvilke opplysninger som er obligatoriske osv.

*Egendefinert ”utlogget”-url*
Standard for løsningen er at Impleo Web sin forside vises når en bruker logger seg ut av løsningen. Dette kan overstyres ved å registrere en egendefinert url i dette feltet. Urlen som registreres skal være en fullstendig URL f.eks. https://www.impleo.no.

*Vis ønsket leveringsdato*
Dette feltet styrer om ønsket leveringsdato skal vises, eller ikke, i handlekurven.

*Ønsket leveringsdato er påkrevet/obligatorisk!*
Dette feltet styrer om ønsket leveringsdato er obligatorisk å flylle ut, eller ikke, i handlekurven.

*Kontaktperson er obligatorisk i handlekurven*
Dette valget styrer om det er obligatorisk å fylle ut kontaktperson i handlekurven.

*E-post er obligatorisk i handlekurven*
Dette valget styrer om det er obligatorisk å fylle ut E-post i handlekurven.

*Telefon er obligatorisk i handlekurven*
Dette valget styrer om det er obligatorisk å fylle ut telefon i handlekurven.

*Vis referansefelt i handelkurven*
Dette valget styrer om referansefeltet skal vises i handlekurven. Standard er at referansefeltet vises i handlekurven.

*Referanse er obligatorisk*
Dette valget styrer om det er obligatorisk å fylle ut referanse i handlekurven.

*Valider referansefelt mot ekstern kilde*
Dette valget styrer om referansefeltet skal validers mot en ekstern kilde. Det gjøres da et kall mot en ekstern kilde for validering av referansefeltet. Dette er en spesial tilpassing og kan tilpasses selv, men den må implementeres av leverandøren.

*Egendefinert type/ledetekst for referansefelt (handlekurven)*
Denne teksten overstyrer global ledetekst for referansefelt. Standard tekst i systemet er ”Din referanse”.

*Tøm verdier for alle referansefelt i handlekurven*
Dette valget styrer om alle referansefelt i handlekurven skal tvinges til å være tomme eller ikke.

*Bruk avdelingens postadresse for faktura*
Dette valget gjør at avdelingens postadresse brukes som faktureringsadresse.

*Vis felt for fakturareferanse*
Dette valget styrer om feltet for fakturareferanse skal vises i handlekurven eller ikke.

*Fakturareferanse er obligatorisk*
Dette valget styrer om fakturareferanse er obligatorisk eller ikke i en bestilling.

*Bruk alternativ plassering på ”Send ordre”-knappen*
Dette valget styrer plasseringen av ”Send ordre” knappen.
Bildet til venstre viser standard plassering, og bildet til høyre viser alternativ plassering.

!{IMAGE-LINK+ordreknapp}!

*Vis "Gå til kategori" knapp i handlekurven*
Dette valget styrer om det skal vises en knapp for å gå tilbake til kategori (steg 1), eller ikke.

*Godkjennere hentes kun fra bestillers avdeling*
Dette valget styrer om godkjernner kun skal hentes fra brukerens avdeling, eller om godkjennere skal hentes fra hele firmaet. En ”godkjenner” er en bruker som har rettigheten ”Godkjenner”.

Standard er at godkjenner kun hentens fra brukerens avdeling.

*Vis avdelingsnavn i ”min profil”*
Dette valget styrer om avdelingsnavnet skal vises eller ikke i min profil

*Handlekurvfunksjonalitet er skrudd av*
Dette valget styrer om handlekurven skal vises i menylinjen eller ikke. Hvis dette valget er skrudd på er det ikke mulig å gjenomføre en bestilling.

*Krev ’jeg har lest korrektur’ for å bestille*
Dette valget styrer om det skal kreves at bruker må ha lest korrektur før det er mulig å gjennomføre en bestilling.

p(banner important). MERK:
Krev ”jeg har lestleskorrektur” og hvis valget ”fjern korekturknapp” på produkt aktiveres, vil det resultere i at bruker ikke får bestilt.

*Vis kun knappen for ”gå direkte til handlekurven”*
Dette valget styrer om det kun er knappen ”gå direkte til handlekurven” som skal vises eller ikke.

*Vis kun knappen for ”legg i handlekurven (fortsett å handle)”*
Dette valget styrer om det kun er knappen ”legg i handlekurven (fortsett å handle)” som skal vises eller ikke.

p(banner tip). TIPS:
Pass på at du ikke bruker kombinasjonen ”Vis kun knappen for gå direkte til handlekurven” og ”Vis kun knappen for legg i handlekurven (fortsett å handle)”
Brukes denne kombinasjonen er det ingen av knappene som vises.

Innholdsfortegnelse